جستجو:
در:

درنگ رنگ

گالري طراحان آزاد

03 اردیبهشت 1395
تا 08 اردیبهشت 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

درنگ رنگ

(اندیشه دوران جدید برای ما شکل نگرفته در حالی که از موضع سنتی خودمان کنده شده‌ایم ولی نتوانسته‌ایم به دنیای جدید هم وارد شویم. چنین موقعییتی، موقعیت تعلیق میان دو موضع، موقعیت بی‌موضعی است.) از کتاب جدال قدیم وجدید اثر جواد طباطبایی

مدت زمانی است با تماشای عکس‌های سیاه وسفید، کشش درونی‌ام دغدغه‌های تصویری راموجـب می‌‍شود که درنقاشی‌هایم مجالی برای ابرازوجود یافته‌اند. این عکس‌ها باوجود بی‌رنگی زیبا هستند، یاد آور قدیمند وحکایت از بار تجربه دارند. احساسات وحالات درونی خودشان را ابراز می‌کنند وما را وادار کرده منهای بازی رنگ‌ها خود وجودی‌شان را بهتر ببینیم وحرف‌های ناگفته‌شان را بهتر بشنویم. دیدن این عکس‌ها مرا به سفری  در دنیاهای دور گذشته می‌برد. و نیز یاد آور واقعیت‌های دنیای کنونی اطرافم می‌باشد.

 در این سری از کارهایم فیگورهای خاکستری (یادآور عکس‌های سیاه وسفید) در بین فضاهای رنگی قرار گرفته‌اند. این فیگورها نمادی هستند از گذشته که در کنار فیگورهای دیگر وفضاهای رنگی، تضادی از قدیم وجدید را ایجاد می‌کنند که گویای واقعیت متضاد اطراف ما می‌باشد. تضادی که همواره چالش بین ارزش‌های قدیم وجدید را موجب شده است واین یکی از ابعاد دنیایی است که ما در آن زیست می‌کنیم.

 

HESITATION of COLOR

Watching black,& white pictures,its been a long time ,some internal attraction caused my imagining disturbances that born in my paintings.These pictures are colorless ,but beautiful,& stiff yet,reminding good old days , telling stories of re experiencing.They are telling us their emotions ,& make us to explore their own essence, listening to their non claiming words ,without using the magic of colors.Watching these pictures leads me to past years,& yet remindes me of my surrounding facts of present time.

In these series of my art works,Grey figures are found among colorful spaces.Theses figures are icons of old days,filled with experiences,glories.wishes,tries ,& humanistic ambitions.In my imaginating words, the figures make old ,& new neighbourings, which claim the presence of the paradox  around my space.The paradox makes the challenge between old,& new values,& this is one of the dimensions of the world we are living in. 

 

" درنگ رنگ "
« نمایشگاه نقاشی »
" لولیتا براتپور"
جمعه 3 ماه 1395
نمایشگاه تا چهارشنبه 8 اردی بهشت ماه ادامه دارد .
نگارخانه پنجشنبه ها تعطیل است .

 

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی