جستجو:
در:

فوبوفوبیا

گالري طراحان آزاد

10 اردیبهشت 1395
تا 28 اردیبهشت 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحی - ویدئو

هنرمندان

حامد صحیحی


" فوبوفوبیا "
« نمایشگاه طراحی و ویدئو »
" حامد صحیحی"
جمعه 10 اردبشهت ماه 1395
نمایشگاه تا سه شنبه 28 اردی بهشت ماه ادامه دارد .
نگارخانه پنجشنبه ها تعطیل است .

 

 ترس - هراسی ترس از ترس یا ترسهاست، به خصوص ترس از احساس درونی ای که به هنگام ترس و اضطراب ایجاد می شود، پلی است بین اضطراب فرد و نوعی هراسی که به آن دچار است. تفاوت ترس - هراسی با باقی انواع هراس ها این است که محرک بیرونی ای در کار نیست، بیشتر احساس مهیبی است شبیه به عوارض روانی حمله عصبی. بخش روانی ذهن واکنشی بیمناک از خود بروز مـــــیدهد، که ذاتا محرکی است که منجر به چرخه معیوبی از اضـــــطراب بیشتر مـــــی شود. ترس - هراسی، هراسی است که قبل از تــــجربه هــــــراس از موضوع هــــــراسناک، رخ مــــیدهد.  

 

Phobophobia is the fear of phobia(s), and more specifically, of the internal sensations associated with that phobia and anxiety, it is a bridge between anxiety/panic the patient might be experiencing and the type of phobia he/she fears. Phobophobia differentiates itself from other kind of phobias by the fact that there is no environmental stimulus per se, but rather internal dreadful sensations similar to psychological symptoms of panic attacks. The psychological state of the mind creates an anxious response that has itself a conditioned stimuli leading to further anxiety, resulting in a vicious cycle. Phobophobia is a fear experienced before actually experiencing the fear of the feared phobias.

 

طراح پوستر : ساناز سلطانی


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی