جستجو:
در:

اوورپینتینگ

نگارخانه آرته

17 اردیبهشت 1395
تا 26 اردیبهشت 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان


نمایشگاه گروهی با عنوان " اوورپینتینگ " به  کوشش آتنا فریدونی و امین فخارزاده در گالری آرته  

در این نمایشگاه
تخریب تصویر عکاسانه منجر به ساخت تصویری جدید از دریچه نقاشی می شود. در این گذر هدف استفاده از عکاسی برای نقاشی کردن نيست بلکه از نقاشی برای راه یافتن به دل عکس استفاده شده است.
در این پدیده که خود نوعی کیفیت مخرب و معاصر را نیز به همراه دارد، کارکرد توصیفی و بیانگر عکس دستخوش تغییر می شود و ما را با تصویر جدیدی به نام  "اورپینتینگ" مواجه می سازد!
آتنا فریدونی
فروردین 1395


Destruction of a photograph leads to the creation of a new image through painting.
Therefore, the purpose here is not to relate to painting but to pass through it to the heart of photography in order to create a new image.
In this process which includes a destructive yet contemporary quality, the descriptive and expressive function of the photo undergoes changes. The outcome is overpainting.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی