جستجو:
در:

عاشقانه‌هاي ايراني

نگارخانه مهروا

25 بهمن 1392
تا 10 اسفند 1392
17 تا 21 (افتتاحیه)
17 تا 21 (غیرافتتاحیه)


 عاشقانه‌هاي ايراني تلاش ما پنج نقاش است براي بازروايت چند داستان 

با مضموني نه تماماً عاشقانه، از طريق زبان تصوير؛ براي خواندن ميانِ 
خطوط و پيرنگ و دوباره خواندن در عمق. تلاشي براي فراتر رفتن از 
پيرنگ داستان و القاي آنچه که با خواندنِ يک قصه، گاه در ذهن مخاطب 
شکل مي‌بندد. ما تلاش کرده‌ايم در روند ارتباطمان با قصه‌ها از وضعيتِ 
مخاطب منفعل به خواننده‌ي مولف حرکت کنيم. همذات‌پنداري، تجربه‌ي 
اين همانيِ ميان پيرنگ قصه و زندگي شخصي خود ما، کليد ورودمان به 
دنياي قصه‌ها بود و هر يک، از نگاه خود قصه‌هايمان را کاويديم و نقش 
خود را درميان خطوطي که کسي ديگر در همين حوالي و همين نزديکي‌ها 
نوشته بود، يافتيم. 
عاشقانه‌هاي ايراني يک رويکرد تصويرگرايانه نيست، نقل دوباره‌ي تجربه‌ي 
زيسته‌ي ديگري‌است. بازتاب تصويريِ کنکاشي است در آنچه که به ياد 
مي‌ماند و تاثير مي‌گذارد در مواجهه با اثري هنري؛ که اين خود در سنتِ 
نگارگريِ ايران هم مرسوم بوده است و به صراحت در نگاره‌هاي پس از 
مکتب تيموريِ هرات و به ويژه در آثار کمال‌الدين بهزاد ، قابل رويت است. 
عاشقانه‌هاي ايراني تلاشي است براي معاصر نگه داشتن اين سنت ديرپاي 
همگامي نقاشي با ادبيات در هنر اين سرزميني ...
 فربد مرشدزاده

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی