جستجو:
در:

زیبایی روزمره

نگارخانه الهه

06 خرداد 1395
تا 13 خرداد 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

هنرمندان

لیدا ارزاقی


تمدن بشری روز به روز فضای غنـی‌تر‌ و مزدحم‌تری را برای زندگی فراهم می‌آورد و مـا همواره زیر رگبار بی امانی از تصاویـر، اشیا و مصنوعات خرد و کلانی هستیم که تمامی تـوجه ما را به خود معطوف کرده‌اند. همه‌ی ایـن‌ها همراه با زندگی مدرن و پرمشغله‌ی ما فرصتی بـرای تـوجه به پیرامون باقی نگذاشته و اطراف بیشتر ما را مملو از هیاهوی خاکستری رنگ کرده‌اند.
من به جست و جوی فراموش شده‌ها و جامـانده‌هایی هستم که تار و پود فرش گسترده ی شهرند، تا یادآور زیبایی های فراموش شده‌ای باشم که در آن غوطه وریم.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی