جستجو:
در:

آبی چه آبی بود، آبی آسمان

گالري زيرزمين دستان

28 خرداد 1395
تا 05 تیر 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحی

هنرمندان

کیوان مهجورافتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی