جستجو:
در:

وضعیت (1)

گالري طراحان آزاد

11 تیر 1395
تا 22 تیر 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس


SITUATION (1) is an attempt to represent an obscure status which has been experienced and lived.

وضعــــــــــیت (1) تلاشیست برای بازنمایی وضعـــــیتی مبهم که تجربه و زیسته  شده است


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی