جستجو:
در:

هرگز زنی را به این نام نمی‌شناختم

گالري دنا

01 مرداد 1395
تا 11 مرداد 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی- چیدمان

گرد‌آوری توسط:

شاهین محمدی‌ زرغان


استیتمنت:
ناپایداری ذاتی هویت، زیر پای مفاهیم سنتی هویت سیاسی را خالی می کند و از آن جا که نه ماهیت ذاتی زنانه‌ای وجود دارد و نه هویت ثابتی که اصطلاح مذکور بر آن دلالت کند، نمی‌توان از وجود مقوله ی امر زنانه حرفی به میان آورد. زنانگی به واسطه‌ی مفهوم پیچیده، متکثر، تجربه‌پذیر و عصیانگر خود، جای مردانگی و امر مردانه را در دنیای پست‌مدرن می‌گیرد و باید به خاطر داشت این مفهوم نیز باید در محیطی همراه با تجربه‌های گوناگون، به هم‌ریخته و متکثر، ذهن را مورد هجوم خود قرار دهد و نه در محیطی منظم، آرام و ساده. دیگر زنانگی برچسب‌ بیولوژیکیِ حاصل از سلطه و قدرت نیست، بلکه می‌تواند یک سوژه را فارغ از مشخصه‌های زیست‌شناختی در برگیرد.


نمایشگاه با حمایت » تشک تن آسای 
خانه تن آسای 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی