جستجو:
در:

جهانی که من می‌شناسم

نگارخانه آرته

29 مرداد 1395
تا 05 شهریور 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

«به جوزجانان شدم... و پیوسته شراب خوردمی... شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفتی: «چند خواهی خوردن از این شراب که خِرَد از مردم زایل کند؟ اگر به هوش باشی. بهتر... چیزی باید طلبید که خِرَد و هوش را بیفزاید.» گفتم که: «من این از کجا آرم؟»
ناصرخسرو
به هر كجا رويم و به هرچه رسيم و هرآنچه كه ببينيم ،سرانجام انديشه مان تنها روي تصاويري قدم مي نهد كه حقيقي نيست وتنها خرد را زايل ميكنداما اين زوال را در خرد بنگريد كه چه جذاب است و دوست داشتني...
زوالي كه اي كاش هميشگي باشد وتا انتها بماندكه اين رؤياي نا تمام عكس را تمامي نيست تا هستيم و مي بينيم و ...
دكتر محمدرضاشريف زاده 
مرداد٩٥


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی