جستجو:
در:

هفت جان موازی

گالری هپتا

05 شهریور 1395
تا 10 شهریور 1395
16 تا 21 (افتتاحیه)
11 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

وحید هروی


جان من است او ...

در عصری که این همه نازیبایی  پنجه می‌کشد بر نگاه زیبایی‌طلب آدمی، در دوره‌ای که جهان خالی شده از قصه‌های شیرین و حاصل این دو، سایه سنگینی شده در هیبت دل‌آزردگی جمعی؛  به راستی کدام مرهم کارا تر از هنر؛ تا قدری قرار بخشد درد این جان‌های زخم خورده را؟ به قدر بضاعت پیاله‌ی هر تن.

فرهنگ این دیار کهن لبالب است از قصه، که به قول قدیمی‌ها جان نهان زندگی میان سطر به سطرش موج میزد؛ قصه‌هایی که حالا به هزار و یک دلیل مگو در خطر از یاد رفتن‌اند؛

... و «هفت جان موازی» از نگاه  من قصه‌ی این قصه‌هاست به تقدس اساطیری هفت، و در وسعتی بعید؛ واگویه‌ای گوش آشنا، چندان که از پس این‌همه صدای بی‌ربط راه می‌گشاید به جان دیدگان و همراه می‌کند مخاطب را تا کیمیای قصه‌ها...

شوره‌زار می‌شود دریای فرهنگ در مرگ قصه‌ها، مگر راه رودخانه‌ی جان را دوباره گشود! و «هفت جان موازی» تلاشی است در خور، بر احیای دریایی که بی‌همت هنرمند و هنردوست فاصله‌اش تا شوره‌زار به چشم بر هم زدنی است.

امیدشمس
تهران-مرداد 1395خورشیدی


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی