جستجو:
در:

چراگاه

نگارخانه آرته

12 شهریور 1395
تا 21 شهریور 1395
16 تا 21 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

شیوا نوران


حیواناتی که پایشان هم به زمین نخواهد رسید.جفت بگیری،شیر و غذا خوراندن به این حیوانات تا مرحله ی پروار کردن آنها در آغل هایی که به همین منظور طراحی شده،صورت می پذیرد.(چگونه نیمی دیگر می میرند،سوزان جرج)


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی