جستجو:
در:

اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده

گالري طراحان آزاد

12 شهریور 1395
تا 17 شهریور 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

مرجان ثابتی


پــرتره‌ها‌ تجسّمِ ثبات‌‌اند. انــــــــگار در آن‌ها چـــــــهره‌ها به دقّت کنــــــــترل شده‌اند تا هیچ حسّ و حــــــــــــــالتی بروز ندهند؛ نه اندوه و نه شعف، نه نفرت و نه خشم. اصرار دارند بی‌تفاوت‌ جلوه کنند؛ نگاه‌شان خیره و گنگ، و چهره‌‌شان در کارِ انکار؛ گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. در پستوی آن خیرگــــــــــی‌ها و بــــــــی‌تفاوتی‌ها‌ چه‌ها نهان مانده؟ انکارهایشــــــــــان را چه چیزی آشکار می‌کند؟ تکاپوی قلم مو بر پهنه‌ی قاب، شاید. رنگ‌ها گسیخته و شیدا شده‌اند تا از دلِ در هم‌بافتگیِ تاش‌ و کلاژ، در پسِ رُخ‌ها، هاویه‌ای‌ تصــــــــویری و منظومه‌ای تجریدی برپا شود، بســــــــــانِ نمایشِ ناگفتـــــه‌ها و ناکرده‌ها. این، آن روی رخوت و ایستایی پرتره‌هاست؛ جهانی پُرتپش، پریشیده و مغشــوش، انتزاعی امّـا ــ چه بـــــسا ــ واقعــــــــی‌تر از عینیّتِ عکّاسانه. پرتره‌های کوچــــــک، در بطنِ تک‌ بومِ بزرگ جایی ندارند. آن‌جا نشیمنگاهِ مندرسی‌ قرار دارد که تکّه‌های پـــــــــراکنده‌ و معلّق‌اش، پرتـــره‌ها را آلـوده و خراشیده‌اند. خالــــی‌ست. نــمی‌توان بر آن نـــــشست. نــــــــمی‌توان بر آن آرامید

امیرحسین سیادت

 

The portraits are embodiments of immutability. It seems faces are controlled meticulously not to express any feelings; no grief and no delight, no aversion and no wrath. They persist in seeming apathetic; their perplexed looks, their denying faces; feels like nothing has happened. What is behind their daze and apathy? What reveals their denials? Perhaps, a bustled brush on a canvas. Colors have been boisterous and ardent to create a pictorial storm and an abstract apparatus from brush strokes and collage behind the visages, like the exhibition of the untold and the undone.| This is the other side of indolence and stagnation of the portraits; an excited, turbulent and abstract world but – perhaps – more realistic than a photographic objectivity.  The little portraits, have no place in the heart of the large canvas. There is a worn seat whose sporadic and indeterminate fragments, have messed up and scratched the portraits. It is vacuous. Nobody can sit on it. Nobody can repose in it.

Amir Hossien siadat


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی