جستجو:
در:

بي ربط نيست

نگارخانه آرته

09 اسفند 1392
تا 26 اسفند 1392
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)


 
" بي ربط نيست! " اين يک تجربه شخصي است، که بصورت کاملاً اتفاقي موجب کشف يک جريانِ عظيم زير پوستيِ اجتماعي در جامعه سنتيِ رو به گذار ِ امروزِ روز ما گرديد.
پديده اي به نام شبکه هاي اجتماعي که در آن دنياي واقعيِ زندگي ما در جريان است و بر خلاف ظاهر زندگي روزمره ما که نسبتاً سنتي و مقيد به نظر ميرسد در يک فضاي اجتماع کاملاً پست مدرن به صورت موازي پيش مي رود. 
در مدرنيسم و تجرد با تجدد اجتماعي روبرو مي گرديم که شامل افزايش باسوادان، توسعه شهرنشيني و افول اقتدار سنتي که بارزه مشخص آن اُمانيسم و مصرف گرايي مي باشد.
پست مدرنيسم در اصل ايجاد کننده و مشوقِ امکانِ هم نشيني و نزديکي گفتمان هاي مختلف، تأکيد و کنار هم قرار گرفتن عالِم و عامه، دست نيافتني و در دسترس با شعار: " سبک هاي مختلف و دوران تاريخي مختلف از آن ماست. " مي باشد.
در يک کلام پست مدرنيسم در سبک زندگيِ شيوه هاي مختلف زيستي انسانها خود را نمايان ميکند. ويژگي خاص اين جنبش را ميتوان در اشتياق وافر در استعاره، کنايه، طنز، نمايش، بازي، تفريح و سرگرمي، کليشه و تقليد، کپي برداري، ضدو نقيض گويي، کثرت نمايي و التقاط ديد که حتي در هنر و ارائه و سليقه بصري تأثير گذار بوده است... 
بخشي از بيانيه
ميلاد ناصري


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی