جستجو:
در:

قلم - صلح - قدم

گالري شيرين

19 شهریور 1395
تا 23 شهریور 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

رضا عابدینی


سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران
با همکاری گالری شیرین
و بانک اقتصاد نوین
به مناسبت روز جهانی صلح برگزار می‌کند

عواید فروش این نمایشگاه به فعالیت‌های سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران تعلقی می‌گیرد.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی