جستجو:
در:

خانه‌ی آن روزها

نگارخانه آوا

19 شهریور 1395
تا 24 شهریور 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان


خانه آن روزها
باید خانة کهنة هشت ساله را ترک کرد و به خانه ای نو، خانه ای دیگر رفت. کوچ کردن از خانه ای با دیوارهای کاه گلی و سقف کوتاه و نم ناگزیرش، برای کودکانی که مهاجرت را می فهمند تجربة سختی نیست. هرچند حالا باید تمامی خاطراتِ تبدیل این خرابه به خانه را جا گذاشت و رفت، اما می توان پایان همة خوشی ها را خوش تر دید و به همه روزها و لحظه ها رنگ زد و رفت. کودکانی که عصر را باید به کار برسند، یک روز صبح تمام دیوارهای کاه گلی و سقف های کوتاه این خانه-مدرسه-پناهگاه را با گل ها و پرنده ها و فرشته ها و خانه های رویاهایشان نقش زدند و رفتند. خانة هشت ساله حالا حیاط فراخ خانة تازه است. تکه هایی از وجودش جداشدند تا یادمان باشد که کدام دیوارهای کاهگلی در آن روزها اولین پناه ما بودند

خانۀ مهر کودکان سازمانی است مستقل، غیر دولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی که توجه خود را به تفهیم، تبلیغ و ترویج اصول مندرج در پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک در حوزه‌های آموزش، مشاوره، بهداشت، اطلاع رسانی، تعلیم و تربیت، کمک‌های عملی و همچنین توانمند ‌سازی کودکان آسیب دیده،  کار و خیابان و زنان سرپرست خانوار معطوف ساخته است. این سازمان با اتکا به مشارکت‌های مردمی و داوطلبانۀ اعضا و با جذب کمک‌های نقدی، کالا، خدمات و انجام پروژه‌های تحقیقاتی و اجرایی اداره می‌شود. این مرکز به مدیریت خانم و آقای بشیری از اسفند ماه 1386 در منطقه دروازه غار تهران مشغول به فعالیت است.
گروه هنر خانة مهر کودکان نیز از همان ابتدای تأسیس به مدیریت شیرین ملت گهر مشغول به فعالیت شد. برگزاری کلاس های منظم هفتگی برای همة سطوح و ورک شاپ های موضوعی و همین طور برپایی نمایشگاه های سالانه از فعالیت های این گروه است. پروژه نقاشی دیواری در آخرین روزهای حضور در ساختمان قدیمی مدرسه انجام شد. این خانه قدیمی که هفت سال محل خانه مهر کودکان بود پس از ساخت بنای جدید تخریب شد و به عنوان حیاط مورد استفاده قرار گرفت. در این پروژه هر کلاس به راهنمایی مربی خود با موضوعات فرشته، پرنده، گل و خانه دیوار ها و سقف ها را پیش از تخریب ساختمان نقاشی کردند.
در زمان اجرای پروژة نقاشی دیواری، مربیان گروه هنر عبارت بودند از:
غزل بحیرایی، مه سیما شکریان، آذرخش عسگری و شیرین ملت گهر
ثبت تصاویر روز ورک شاپ نیز به یاری این دوستان میسر شد:
لیلا نورایی، مهدی قوی زاد، محمدرضا سلطانی، آیدین حلال زاده و امیر نعمتی


House of Memories
Shall abandon the old 8-year old home leave for the other, new, house. It is not hardship to leave thatched linden short roof house for children who are used to migration. This time they need to forsake the memories of this ruin transforming to a house and depart. Yet we can look more happily to this happy ending and cheer up the moments. Then leave. Children, who had to go to work in the afternoon, spent an entire morning painting all the walls and short roofs of this house/school/shelter with flowers, birds and angels. Then left. Eight-year old house is now the vast yard of the new one. Some pieces are taken as a reminder of the very first thatcher walls that sheltered us.
Khaneh Mehr Koodakan is an independent and non-governmental, non-beneficiary and non-political organization that focuses on explaining and promoting principles sttated in The International Convention on the Right of the child in the fields of education, consulting, health, giving information, training, practical aids as well as rehabilitation of damaged children, working street children and women head of household. This organization is run by relying on public donations and volunteer services of members and by accepting cash donations, non-cash donation, services and by implementing research and executive projects.This center started in February 2006 under Mr & Mrs Bashiri management.

Children Mehr House Art Group started immediately after found by Shirin Mellat Gohar. Of its activities are weekly classes for all levels on regular basis, thematic workshops as well as annual exhibitions. Wall painting project run in their last days in school old building. This old house which hosted Children Mehr House was destructed after the new building was constructed and now is the yard. In this project each class painted angels, birds, flowers and houses on the walls and roofs upon their teachers' instructions before destruction.
The Teachers' names follows:
Ghazal Bahiraei, Mahsima Shekarian, Azarakhsh Asgari and Shirin Mellatgohar
Thanks to our friend below for workshop day photos:
Leila Nouraei, Mahdi Qavizad, Mohammad Reza Soltani, Aydin Halalzade and Amir Nemati

 


.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی