جستجو:
در:

نمایشگاه انفرادی مهدی حامدی

گالري هما

19 شهریور 1395
تا 29 شهریور 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

مهدی حامدی


عناصر معماری فراتر از اشکال هندسی هستند. مادامی که کارکرد سکونت از آن‌ها سلب شود، به مفاهیمی جدید بدل می‌شوند. آن‌ها هنگامی که از زمینه‌شان جدا می‌شوند و یا در بافتاری جدید قرار می‌گیرند معانی ضمنی با خود به همراه می‌آورند. مجموعه‌ی اخیر برخاسته از دلمشغولی من نسبت به این موضوع‌ست.
مهدی حامدی


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی