جستجو:
در:

مربع طلایی

گالری هپتا

19 شهریور 1395
تا 24 شهریور 1395
16 تا 21 (افتتاحیه)
11 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: خطاطی

کلام و کلمه دیرگاهی است که همچون جادویی، ذهن و دیده­ی شرقیان منجمله ایرانیان را مسحور خود کرده. کلام و نفس حضور کلمه بر کتیبه ها و ابنیه­ی کهن، فارغ از امکان خوانش بیشتر و بیشتر از معنی منتزع شده و حتی در کتیبه هایی ، قلم کوفی بنایی به یک شکل و تصویر تبدیل شده است.  در بسیاری از کتیبه های جای گرفته بر روی عمارت­ها و مساجد ، بیش از آنکه به انتقال پیام و مفهوم کلمه بار داده شود به حضور کلمه در جای ویژه خود توجه شده و همین الگو است که باعث میشود در هر بخش از بنای مسجد آیه، حدیث و کلام خاصی نقش بسته باشد.
پس حضور کلمه به معنای موجودیتی خود بسنده و فارغ از قرائت و خوانده شدن به عنصری تزیینی تغییر کارکرد داده و به بیان دیگر کارکرد دیگری به آن افزوده شده. چرا که برای کلام تأثیری فارغ از قرائتش قائل میشوند. همانند ادعیه­­ی گوناگون که بر کاغذی نوشته، پنهان در میانه­ی چرم بر گردن میاویزند و این از آن رو ست که برای کلام تاثیری ماورایی قائلند.
فرم نوشتاری در کتیبه های بنایی نیز که در هم تنیده ، بدون نقطه ، با شکلی متناسب و سواد و بیاضی مشخص نگاشته و کار میشوند، در تمام جهات حرکت کرده؛ قابی را پر و نمایی را تزیین میکنند. چرخش کلمات در جهات گوناگون در کتیبه های کوفی وجه زیبایی شناختی و شکل گرایانهء آن را تشدید کرده و به کلمه به عنوان یک واحد تزیینی موجودیتی مستقل از مفهوم و معنا میبخشد،و این همه در حالیست که مفهوم همیشه در ذات"کلمه" مستتر بوده و هست.
این نمایشگاه مجموعه ایست از برداشت های نوجویانه از این الگوی کتیبه نویسی هاست که فرم در هم تنیده­ی کلمات را مشق کرده است. باشد که در مسیر هنرمندان کهن این دیار فرایندی تکاملی را پی گرفته باشد.
اشعار بزرگان و نامداران شعر ایران مانند حافظ،سعدی و مولانا و در مواردی شاعران معاصر دستمایه این بداهه نویسی ها و خط نگاریها در نمایشگاه "مربع طلایی" بوده است.

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی