جستجو:
در:

صبح سرد تابستان

نگارخانه آرته

26 شهریور 1395
تا 04 مهر 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

محیا گیو


صبح سرد تابستان
صبح، آغاز زندگی.
آنگاه که چشم باز میکنی، لحظه ی دیدن نور، کدام حس در
تو جاری میگردد؟
سرد یا گرم؟ سفید یا سیاه؟ تلخ یا شیرین؟
آیا حسی را تجربه میکنی؟
نور را ببین...
بگذار در تو جریان یابد، عبور خواهی کرد.
مشاهده کن، خلق خواهی کرد.
رها شو، شناور خواهی گشت.
جاری که نباشی، دچار روزمرگی، عادت و تکرار خواهی
شد، سرگرم میشوی، در خلسه و بیخیالی روزگار میگذرانی
و زنده گی را زندگی نمیکنی!
محیا گیو


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی