جستجو:
در:

اَیدانه

گالري ايده پارسي

02 مهر 1395
تا 07 مهر 1395
17 تا 21 (افتتاحیه)
17 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

لیلی زرقانی


نقاشی‌های حاضر با تأثيرپذيری از مکتب «سقاخانه» و نوعي تحول ماهوی نسبت به آن شکل گرفتند. مکتب «سقاخانه» در نقاشی معاصر ايران جنبشی مدرن بر اساس تلفيق نقاشی‌های بومی و مذهبی ايران است که در سال 1340 شکل گرفت. اين نقاشی‌ها برای مخاطب يادآور دوره‌هايي است که اين فضاها همگام با رنگ‌ها، آرايه-ها و معماری ايرانی مرهمی بودند برای مردمانی که آمال و آرزوهايشان با اين فضاها پيوندهای استواری داشتند. آثاری با فرم‌ها ، رنگ‌ها و فضاهايي نوستالژيک و هوشمندانه.
در شيوة هنری «سقاخانه» از نمادهای ماوراءلطبيعه، طلسم‌ها و علوم خفيه، که در باورهای سنّتی رايج بودند ، استفاده می‌شد که مورد توجه من نيز در اين آثار بوده است.
علوم خفيه (پيشگويي حوادث، درمان بيماری، تعبير خواب، طلسم، دعانويسی) ريشه در باورهای دينی و خرافه داشت و در دوران گذشته مورد توجه مردم بود. حتی شاهان نیز در دربار خويش برای تعيين روز و ساعت جنگ ، شکار، ازدواج و کارهایی نظیر اینها از پيشگويي استفاده می‌کردند و اين علوم کم‌ و بیش رواج عام داشت.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی