جستجو:
در:

پاز | Pause

گالري جرجاني

02 مهر 1395
تا 12 مهر 1395
16:30 تا 20:30 (افتتاحیه)
16:30 تا 20:30 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

مسیر زندگی ناپیدا و ناشناخته هایش هراسناک و نا امن است.
چراحرکت کنیم وقتی می توان در پناه امن روزمرگی و عادت توقفی همیشگی داشت؟
پاز یک انتخاب است، انتخابی امن و  به دور از تغییر، تصمیمی  بر ماندن وسکون ، نمایشی است از موقعیتی متوقف شده در امن ترین جای موجود.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی