جستجو:
در:

سیاه‌مشق

گالری هپتا

02 مهر 1395
تا 07 مهر 1395
15 تا 21 (افتتاحیه)
11 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: خطاطی

«غرض نقشی است کز ما باز ماند»
شایـد در ذهن هنرمند خـوشنویس ســده های گذشته این ســرزمین هم نمی گنجیدکه مشقت ساخت و آهــار- مهـره کــردن کاغــذ و در پــی آن تـکرار و تمـرین تـو در تــوی حــروف و کلمـات، پدیدآورنده فرمی خلاقانه در خوشنویسی گردد به نام سیاه مشقو با قلم توانای هنرمندان عهد قاجــار (میرزاغلامرضا، میرحسین و میــرزا کاظم ) اوج را تجـربه و تا امروز چـه در قالب های اصیل،چـه نوگـرایانه زیست کند.
آنچه در سیاه مشق اهمیت ویژه دارد ترکیب و محصول بصری است، نه شعر و متن. هرچـند کـه سیاه مشق های ارائه شده در این نمایشگاه روایت دیــگرگـــونه ی اشعارِ آواز هــایی است که الهام بخش خلق و تحریر بوده اند. 
نمایشگاه پیش رو حاصل تجربه مشترک کسری زندی و شیرین عربی است درحوزه سیاه مشق از دو زاویه متفاوت... 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی