جستجو:
در:

آیرونی | Irony

گالري طراحان آزاد

09 مهر 1395
تا 14 مهر 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

روزهای ما با دیدن تصاویر و خواندن و شنیدن اخبار دلخراش از رنج های انسانی سپری می شود و عطش ما برای تماشای هر چه واضح تر تصاویر از پیامدهای جنگ و آوارگی پایانی ندارد ، عطشی مضطرب کننده که رسانه ها باز تولید کرده و تا منفعل شدن و بی تفاوتی ما نسبت به اتفاقات پیرامونمان پیش میروند. در نمایشگاه حاضر کوشش شده تا از سرعت دریافت تصاویر کاسته و بیننده زمان بیشتری برای کشف و تامل در عملکرد رسانه و ابعاد پیدا و پنهان فجایع انسانی داشته باشد .
مسعود مومن ها


| از مجموعه آیرونی | چاپ روی کاغذ عکاسی و دو تا سه لایه رفلکتور طلقی |  17.5×17.5 | 1395 | 


مواجهه نیمه شفاف | مجموعه‌ی «آیرونی» در ذات خصوصیتی دو پهلو دارد. قاب‌های این مجموعه در دید مستقیم و معمول تهی شده است از چیزی که مخاطب همواره درگیر واکاوی آن در چهارچوب اثر بوده است. او تنها هنگامی به خوانش دیداری این چهارچوب‌های فلزی سرد و خالی می­رسد که در زوایه‌ای غیر معمول آنها را به نظاره بنشیند و حاصل این تماشای غیرمعمول، کنکاشی می باشد که از سوی به وجود آورنده این مجموعه اندیشه شده است. آیرونی در لایه اول همه چیز را آرام و با فرمی زیبا در سکوتی بصری جلوه می­دهد اما در قدم بعد، لایه دوم کار، بٌعد اصلی اثر متولد شده و جستجو در این مواجهه‌ی نیمه شفاف بدل به آشوبی درونی از نمایش تاثیرات جنگ در زندگی مخاطب می‌شود. | مهدی وثوق­نیا | پاییز 1395


Semi-transparent confronting  | “Irony” series are equivocal inherently. In a direct and usual view, their frames are  depleted from something that the audience was always concerned with its analysis in this framework. He reaches to the visual reading  of these metal, cold and empty frameworks only when he looks at them from an unusual  angle, and this is a search which is thought of by the creator of these series. | At the first layer, irony shows everything so calm and with a beautiful form and visual silence but in the next step, that is second layer, the main dimension of the work is being born and search in this semi-transparent confronting changes into an internal turmoil of representation of the effects of war on audience’s life. | Vosooghnia, Mahdi | Fall, 1395


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی