جستجو:
در:

خودِ او

گالري جرجاني

16 مهر 1395
تا 26 مهر 1395
16:30 تا 20:30 (افتتاحیه)
16:30 تا 20:30 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

هنرمندان

رضا علمداری


به دنبال ناشناخته ها بودم. به دنبال درکی کامل تراز جریان حیات. قصه از آنجا شروع شد که اجتماع شکل گرفت و انسان ها بر هم و بر چرخه اطراف خود تاثیر گذار شدند. سفر، مرا به دوردست ترین و ناشناخته ترین فرهنگ ها و خصایل ملت های گوناگون برد، به طبیعت و چشم اندازهایی دور افتاده و فرصتی آفرید تا به شکلی متفاوت هویتش را بهتر بشناسم.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی