جستجو:
در:

مصلوب

گالري زيرزمين دستان

16 اسفند 1392
تا 24 اسفند 1392
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

سینا چوپانی


 نمايشگاه انفرادي چيدمان و عکس


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی