جستجو:
در:

بی‌جان‌های معاصر

گالری هپتا

07 آبان 1395
تا 12 آبان 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: طراحی

حضور و غیاب بی‌وقفه اشیاء در بطن تصویر و توجه به وجه درونی و انحصاری آن‌ها، فرصتی برای نگریستن به شئ‌واره‌ها از زوایه دیگر است. فرصتی که برای بازسازی آن‌ها از درون به شکلی منحصر به فرد آغاز می‌شود.
آدم‌ها و اشياء، تكثير و تكرارشان، تمثيل بی‌جان‌هایی اند، در پی‌ِ رهایی از انتظار‌ِ مدامِ آمدن، رفتن و رخ دادن. ما همه چیزی شبیه این تصویرها را زندگی کرده ایم. تصویری از وجودمان که دنیا روی آن خط زده و آن را پاک کرده است. اکنون نيز چون به عقب بازمی‌گردیم، چیزی جز درهم‌پیچیدگی‌های مکرر و تکثیر شده نمی‌بینیم .
این‌گونه، همانند بورخس، با نگاهی خودساخته ایده‌ها را مقدم بر اشیاء و عامل به وجود آورنده اشیاء می‌دانیم. به ديگر سخن با امری نامرئی می‌آغازیم تا به نقطه آغاز درک هستی‌مان برسیم.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی