جستجو:
در:

واق

گالري طراحان آزاد

12 آذر 1395
تا 24 آذر 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)


واق درختی است اساطیری، که صبحگاه بهار کند و شامگاه خزان.و نیز بیشه و جنگلی را گویند که آن درخت در آنجا می باشد. ثمر درخت مذکور به مانند سر آدمی یا دیگر حیوانات است، نیز واک، وزغ (وزق) و قوک را گفته اند، اما در نزد نقاشان و مصوران واق که به صورت داق و داغ نیز ضبط شده است یکی از اصول هفتگانه نقاشی ایرانی در کنار اسلیمی، ختایی، فرنگی، ابر، فصالی و گره بر شمرده شده است.
در این که آیا واق گونه ای نقش بوده است که هیئت درخت اساطیری مذکور را نشان میداده، نمی توان به قطع و یقین سخن گفت. از این که واژه مذکور را، هنرمندان متاخر با ضبط های مختلف آورده اند، می توان دانست که نقش یا اصل واق را متاخران نیز به درستی نمی شناختند.
کتاب آرائی در تمدن اسلامی، نجیب مایل هروی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، 1372، ص 823

 Maryam Ayeen & Abbas Shahsavar | Vaq | 1395 | 31x39 cm
 Maryam Ayeen & Abbas Shahsavar | Vaq | 1395 | 31x39 cm

Vâq is a mythical tree, which blooms in the morning and sheds leaves in the evening. It is also referred to a grove or a jungle with this tree. The fruit of the tree looks like a human or other animals’ head. Likewise, it has been called as Vâk, Vazaq(frog) and Qouk.
However, from painters and illustrators respect, Vâq ـ which had also accounted as Dâq and Dâgh  ـ is one of the septette styles of Iranian painting alongside Eslimi, Khatâyee, Farangi, Abr, Fasâli and Gereh.
One can not decide for certain if Vâq had been a kind of motif for representing the figure of mentioned mythical tree. However, by considering the fact that contemporary artists have applied the term in different variations, it could be perceived that they have not fairly understood neither the motif nor the origin of Vâq over the recent years.
Mayel Heravi, Najib.1993. Book designing in Islamic civilization. Mashhad: Astan Qods Razavi Publications, P. 823.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی