جستجو:
در:

سندروم آکواریومی

گالري دنا

19 آذر 1395
تا 29 آذر 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

هنرمندان

زهرا خرمی


قسمتی از استیتمنت :
گناه یا معصیت در ادیان ابراهیمی به معنای نقض اراده و قانون خداوند است. بسیاری از ادیان ریشه تمام معصیت ها را در گناهان اولیه می دانند. از آن جمله در الهیات مسیحی فهرستی از هفت گناه مرگبار ارائه شده و باور بر این است که ارتکاب هر یک از این هفت گناه مجازات آتش و خشم خدا را به همراه دارد. این گناهان عبارت اند از: تکبر، طمع، شهوت، حسادت، خشم، شکم پرستی و تنبلی.
موضوع پرداخته شده در نمایشگاه "سندروم آکواریومی" معرفی این اعمال نه به عنوان گناه مرگبار بلکه به عنوان میل و گرایش انسان است. آن چه این امور را در زمره ی گناهان قرار داده، و باعث بروز معضلات  و مشکلات اجتماعی بسیاری شده، عدم برقراری و حفظ تعادل در پرداختن به هر یک از این امیال هفت گانه است.

Zahra Khorami - Aquarium Syndrome

Zahra Khorami - Aquarium Syndrome


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی