جستجو:
در:

لابیرنت

گالري 26

26 آذر 1395
تا 01 دی 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: چاپ دستی

هنرمندان

شیوا سرلک


هر زنی فقط یک زن نیست، بلکه بسیار زنان است در کالبد یکی. در درون یک زن، زنان دیگری همزمان حضور دارند که به مقتضای شرایط پیرامونی فعال میشوند و به ایفای نقش میپردازند و این ایفای نقش نه به معنای نمایشی آن بلکه به معنای زیست تام و تمام است که مدام در آمد و شد میباشد. رازآمیزی و ناشناختگی جنس زن به دلیل همین خصلت متکثر بودن اوست که با توجه به اکنونیتی که در آن قرار دارد نمود پیدا میکند و این امر یعنی فعال شدن زنان درونی در اثر خواست لحظه و آن, در منطق مردانه تعبیر به پیچیدگی میشود. لابیرنتی که در برابر شناخت و واکاوی مردانه هر لحظه پیچیده تر و رازآمیزتر مینماید علتش، حضور همزمان چندین زن در یک کالبد و یا استحاله از یک زن به زن دیگری در لحظه است. و این ویژگی است که باعث حضور آزاد و تقید ناپذیر و سیلان او در زمان میشود و تاریخیت زن را انکار میکند. این حضور مجرد، رها و تقید ناپذیر زن در بستر زمان و پدیده ها، دلیلش حضور فعال و آگاه اوست. در حقیقت آگاهی و توجه همزمان یک زن نسبت به چندین موضوع و پدیده در یک آن واحد، از حضور چندین زن توامان در کالبد وی نشات میگیرد. 
آرش قربانی

Shiva Sarlak - Labyrinth


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی