جستجو:
در:

سونات سرد

گالری آران

03 دی 1395
تا 24 دی 1395
تا (افتتاحیه)
13 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

سنگ ها، قیچی ها و تکه ها و خرده های کاغذی در فضاهایی قرار می گیرند تا بازی شانس را بسازند: سنگ، کاغذ، قیچی.مریم فرزادیان با ترکیب بندی های دقیقش قوانین بازی را تغییر می دهد: در بازی او احتمالات و ترکیب ها بی نهایت هستند وهیچ  کس برنده نیست. ضربآهنگ اصلی سونات سرد او انهدام و آشفتگی است و نتایج نهایی آن قطعات ناتمام سراینده هستند
برندگی تصویردراین نقاشی ها که نتیجه سالها ممارست و تمرین است، تفسیری دقیق از اشیآیی میسازد که میتوانند ابزارسازندگی و خشنودی باشند و یا عامل تباهی باشند و رنج. میتوان تصور کرد که در لایه های این نقاشی ها و در ذهن هنرمند، تاریخ و حافظه جمعی جاری و در عین حال نهان هستند، رویدادهائی که هنرمند با زبان اشاره و کنایه به آنها می پردازد
کیفیت روائی و احساسی این نقاشی ها واقعیت خود را به تصویر می کشند؛ بافت، سطح، نور و سایه واضح تر از واقعیت جلوه گر میشوند تا به بیننده یادآوری کنند که "اشیا از آنچه می بینید به شما نزدیکتر هستند."

Maryam Farzadian- Oil on canvas, 110x170 cm-2016
Maryam Farzadian- Oil on canvas, 110x170 cm-2016

The Cold Sonata
Solo Painting exhibition of Maryam Farzadian 
Opening at Aaran Gallery on 23rd December 2016

Stones, scissors and discarded bits and pieces of paper are thrown in a game of chance; Rock, paper, scissor. Through careful compositions, Maryam Farzadian breaks up the rules of the game: in her game there are infinite suggestions and possibilities and there are no clear winners. The basic tonal melody of her Sonata is destruction and chaos and the final results are unfinished pieces by the composer. 
The sharpness of images in these paintings that are the result of years of training,  create a definitive rendering of the objects that can both be used as tools for building and offer gratification or become instruments of destruction and cause pain. It is possible to imagine that history and collective social memory is hidden in the layers of these paintings, events that artist hints at. The narrative and emotive qualities of these works render their own reality; Textures, facades, lighting and shadows are more pronounced than reality of any of the objects, reminding the viewer that “objects in mirror are closer than they appear”. 

Maryam Farzadian- Oil on canvas, 110x170 cm-2016
Maryam Farzadian- Oil on canvas, 110x170 cm-2016


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی