جستجو:
در:

سازش

گالري 26

03 دی 1395
تا 15 دی 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: مجسمه

گرد‌آوری توسط:

شیرین جلوه


سازش گاه هويت را قرباني مي كند 
گاه بستري فراهم مي كند براى از نو خلق شدن
سازش گاه تبديل به نمادي قومي مي شود
سازش گاهي عادت مي شود! 
شیرین جلوه 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی