جستجو:
در:

مَدار

گالری اِمکان

03 دی 1395
تا 20 دی 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
15 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

امین فتاحیافتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی