جستجو:
در:

زمین‌بانان کوچک

گالري محسن

03 دی 1395
تا 10 دی 1395
16 تا 21 (افتتاحیه)
16 تا 21 (غیرافتتاحیه)

گرد‌آوری توسط:

طلا پربها


ابتدا هيچ نبود و آفريدگار زمين را آفريد. شام بود و صبح بود و آفريدگار انسان را بر روى زمين آفريد. و انسان زنجيره وار انسان آفريد.
انسان هاى كوچك به هدفى با زباله هاي مان لباس ساختند و روى زمين عكس انداختند كه چيزى را به ما بگويند…
باشد كه آفريده هاى يكديگر را تخريب نكنيم كه تخريب هم چون آفرينش ذاتى زنجيره وار دارد.

طلا پربها
کیوریتور نمایشگاه

In the beginning there was nothing and the Creator created the earth. There was evening and there was morning and the Creator created humans on earth. And humans created humans thereafter.
Little humans on earth created garments from refuse and photographed those garments so as to tell us something…
May we not destroy each other’s creatures, for destruction, like creation, comes with a domino effect.

Tala Porbaha
Exhibition Curator


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی