جستجو:
در:

تشنج‌های لذت

گالري شيرين

10 دی 1395
تا 22 دی 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

دانا نهداران


Dana Nehdaran - Sadegh Hedayat Coin - Acrylic and oil on canvas - Diameter 190 cm (detail) - 2013
Dana Nehdaran - Sadegh Hedayat Coin - Acrylic and oil on canvas - Diameter 190 cm (detail) - 2013

"Agitation of Pleasure"
A Painting Exhibition by
Dana Nehdaran


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی