جستجو:
در:

دره گل مسیری به سوی نور

گالري شيرين دو

10 دی 1395
تا 22 دی 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: مجسمه

Iman Sobhravan - Sky - Pure Acrylic, Block Casting - 27x27x27 cm - 2016
Iman Sobhravan - Sky - Pure Acrylic, Block Casting - 27x27x27 cm - 2016

"Valley of Flower Path to Light"
A Sculpture Exhibition by
Iman Sobhravan


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی