جستجو:
در:

پس‌نگاره‌ها و آیینه‌ها

گالري دنا

10 دی 1395
تا 15 دی 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

به قلم ِ : حسن نوزادیان 
در مرز ظریف و مبهم ارائه و دريغِ آنچه که به تصوير کشيده مى شود "اثر" زاده می گردد. 
با دريغ عکس از وسعت ارائه و نيز ارائه اش از آن چه در قاب دريغ شده، انعکاس امری غايب در آن نمايان تر می شود. 
در اين غيبت، سرزمين عکس کالبدی می شود از برای جستجو، تصادف و باروری. 
زايش تصوير در چنين حضور و غيابی شکل می گيرد. حضور و غيابی که چرخه ی ازلی-ابدی زايش و زوال را ممکن می سازند.

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی