جستجو:
در:

در بیست و نه سالگی

گالري هما

17 دی 1395
تا 28 دی 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

هنرمندان

المیرا اصل


آن طور که المیرا اصل در بیانیه نمایش «در بیست و نه سالگی» نوشته موضوع این نقاشی ها مسئله درد پنهانی ست که زن ها آن را تحمل می کنند . گروتسک زن‌هایی با تاج مرغ از یک سو و سعی نقاش در ارجاع دادن به تصاویر رنسانس و فلاندر از سویی دیگر ، همگی حاکی از رابطه‌ی هنرمند با تاریخ هنر به عنوان ابزار عینیت‌بخشی به هویت زن‌هاست .
خودش در این رابطه می‌گوید : «در پس زیبایی زنانه همیشه موضوعی وجود دارد که احساس می‌شود ولی قابل ابراز نیست ؛ من سعی در عینیت بخشیدن به این ابعاد پنهان داشته‌ام. »
این نمایش از تاریخ 17 تا 28 دی ماه در گالری هما ادامه خواهد داشت.

Elmira Asl - The Age of 29
Elmira Asl - The Age of 29

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی