جستجو:
در:

رُخ

گالری نک

17 دی 1395
تا 30 دی 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
12 تا 18 (غیرافتتاحیه)
مدیا: چاپ دستی

هنرمندان

محمد علیزاده


مجموعه‌ی پیش رو تصاویر جنگجویانی است ناشناس اما با وجوهی یکسان، سفید و یا سیاه.
تجربه‌ای است از قراردادن خود در موقیعتی ذهنی و دیگری ناموجود، شاید در مکان و زمانی نامعلوم، روایتی از آینده و یا گذشته‌ای نامشخص از جدال و جستجو.
شخصیت‌ها در این آثار نمادی اسطوره‌ای از خود  به نمایش می‌گذارند همانند شاهان و سربازان.
در یک جا حضوری پر‌رنگ و تعیین کننده دارند و در جایی دیگر جز فرورفتگی و برآمدگیِ اندک چیزی از خود بجای نگذاشته‌اند.
تکنیک، چاپ دستی (سیلوگرافی یا حکاکی روی لینولئوم) است که از هر کلیشه نسخه‌ای سیاه و نسخه‌ای برجسته گرفته شده است.
رُخ انتخابی است شاید ناخودآگاه از خویشتن که در چرخه‌ای دائمی گاهی اقدام به ساختن می‌کند و در جایی دیگر خود را به نابودی می‌کشاند. ایماژ و نمایشی است به موازات تمام تضادهایی که همواره همراه داریم.

Mohammad Alizadeh - Visage - Hand Printing Exhibition


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی