جستجو:
در:

مسير گرداني

گالري هما

05 ارديبهشت 1393
تا 16 ارديبهشت 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

لادن بروجردی


مجموعه حاضر در نمايش مسيرگرداني شامل ده قطعه از نقاشي هاي لادن بروجردي را بايد 
نوعي بيانيه از جانب او دانست . لادن بروجردي در اين سري از نقاشي هايش به چگونگي دروني 
کردن بريکلاژها پرداخته و در بخشي از استيتمنت نمايشگاه نوشته است : »خيلي توضيح دادني 
نيست، شبيه به خاطرآوردن يک خواب، تشريح يک تجربه حسي شورانگيز يا اينکه چرا اختالف 
زحل و قمر مسافر را از رفتن باز مي داشت، به هر صورت اين مجموعه را در دوراني نقاشي کرده 
ام که شکوه و اصالت ارزش هايي که مينياتور به آن تعلق دارد به پايان رسيده و هر سعي اي 
براي احياي گونه هاي هنري اين چنيني واکنشي نوستالژيک و البته بيهوده! تنها موضوعي که 
يادآوري آن را براي مشاهده ي اين مجموعه ضروري مي بينم اين نکته است که تصاوير نه بر پايه 
ي آن چه از مينياتور مي شناسم بلکه از آنچه درباره ي نقاشي شرق به ياد مي آوردم مايه مي 
گيرد، به اين معني که اين آگاهي عمومي تري از شناخت فردي در بازسازي اين تصوير دخالت 
داشته است.
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی