جستجو:
در:

فريادها و زاريها

نگارخانه مهروا

05 ارديبهشت 1393
تا 15 ارديبهشت 1393
17 تا 21 (افتتاحیه)
17 تا 21 (غیرافتتاحیه)


 نوشتن درباره‌ي نمايشگاه فريادها و زاري‌ها دشوار است. چگونه مي‌توان درباره‌ي زاري‌ها، فريادها، مويه‌ها و نجواها آرام نشست و نوشت؟ از برگزاري اين نمايشگاه منصرف شده بودم، چرا که فکر مي‌کردم اين موضوع شامل مرور زمان شده است و از طرفي نگران بودم مبادا خاطري را آزرده يا باوري را جريحه‌دار کنم. اما نهايتاً به اين نتيجه رسيدم که بحث خشونت، نه تاريخ مي‌شناسد نه جغرافيا. خشونت چنان مقوله‌ي غريبي است که حتي دستور و دايره‌ي لغات يک زبان را مشوش مي‌کند. شما نمي‌توانيد با خشونت مبارزه يا مقابله کنيد، يا حتي در برابر آن از خود دفاع کنيد بي‌اين‌که حتي در اندازه‌اي اندک وارد گفتمان قدرت و خشونت طلبي نشده باشيد. يعني شايد بتوان با گل سرخ به مبارزه با مسلسل رفت اما هنوز اين حقيقت پابرجاست که شما به «مبارزه» رفته‌ايد.قصد فاعلِ خشونت اين است که شما را به موضع تعامل يا انفعال درخشونت بکشاند. در عملِ تدافع شما هم‌بازيِ خشونت‌ايد و چون (غالباً) از منابع قدرت بهرمند نيستيد، بازنده. پس کم‌کم يا محو مي‌شويد يا راديکال که در هر دو صورت چاره‌اي جز حذف‌شدن از صفحه‌ي شفاف بازي براي شما باقي نمي‌ماند. در موضع انفعالي در برابر خشونت شما يا انقلاب مي‌کنيد يا انشعاب، و شايد در پاره‌اي مواقع انفکاک و تبري بجوييد که در همه‌ي موارد با نسبت‌هاي گوناگون، فاعلِ خشونت از امکانات خويش استفاده مي‌کند و شما را به‌عنوان اقليت در «گتو» جاي مي‌دهد و شما در انزوا به پايان مي‌رسيد.

نه! با خشونت نبايد مبارزه کرد. نه! حتي نبايد آينه‌اي در برابر خشونت قرار داد، چرا که تصوير متکثر خشونت به اندازه‌ي خود خشونت، نا‌زيباست. پاشنه‌ي آشيلِ خشونت، بي‌عملي است. اين نمايشگاه بي‌عمليِ من است. به جاي فريادهايي که در کوچه نکشيدم و مسلسل‌هايي که به دست نگرفتم و نفرتي که نورزيدم. به جاي همه‌ي اين‌ها عاشقانه با قلم‌مو بومم را نوازش کردم. حرف‌هاي ناگفته را نشانه‌هاي عددي کردم و کشيدم و فراموش کردم. به جاي سيلي، لايه‌هاي بسيار رقيق رنگ بر صورت‌هايم نشاندم. چهره‌هاي پيچيده از فرياد را جوري کشيدم که انگار بي‌صدايي را فرياد مي‌زنند. اين نمايشگاه فعلِ بي‌عمليِ من است.
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی