جستجو:
در:

منِ مقدس

گالری شيرين

24 دی 1395
تا 06 بهمن 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

Khalil Samaei Jablou - Untitled - Mixed Media adn Fiberglass on Canvas - 240x180cm, - 2017
Khalil Samaei Jablou - Untitled - Mixed Media adn Fiberglass on Canvas - 240x180cm, - 2017


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی