جستجو:
در:

طاق

گالری شیرین III

24 دی 1395
تا 06 بهمن 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)


Soheil Farahani Rad - Gonbad & Minaret - Plexiglass, Neon - in 4 sizes and 5 colors - 2016
Soheil Farahani Rad - Gonbad & Minaret - Plexiglass, Neon - in 4 sizes and 5 colors - 2016


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی