جستجو:
در:

نمايشگاه انفرادي طراحي

گالري زيرزمين دستان

05 ارديبهشت 1393
تا 13 ارديبهشت 1392
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

امین منتظری


افسانه ها، داستان ها، حماسه ها، سرگذشت ها و از اين دست، هر يک به نوعي سهمي در تاريخ داشته اند. آن را ساخته اند و يا برآن اثر گذاشته اند و يا از آن به وجود آمده و تاثير پذيرفته اند. ماجراهايي که چه تاريخي و مستند و چه خيالي و مثالي با زندگي انسان ها پيوند خورده ، مستقيم و يا غير مستفيم بر آن تاثير مي گذارند. گاهي مي شود شباهت ها و تکرارهايي بين اين ماجرا و زندگي واقعي در طول ادوار مختلف مشاهده کرد.
هرکس به نوعي با اين ماجراها برخورد مي کند. خود را به آن نزديک مي بيند و يا از آن فاصله مي گيرد. گاهي به جايي مي رسد که مي خواهد سهمي در آن داشته باشد و آن را تغيير دهد. گاهى مى خواهد از واقعيت و سرنوشت مقرر شده بگريزد، ماجرايي جديد آغاز کند و به اين فکر کند که اگر قرار به تکرار اين ماجراها در موقعيتي جديد باشد، موقعيت ها چگونه تغيير مي کند و چگونه ماجرايي جديد رقم مي خورد........

 


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی