جستجو:
در:

انهدام

گالري 26

24 دی 1395
تا 29 دی 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

وحید بهری


از كودكيم چيز زيادى به ياد ندارم. با اين وجود خوب يادم هست صف هاى طويل مردم را، استوانه هاى فلزى در دست.
آن روزها درك درستى از اين ماجرا نداشتم اما با خود مى گفتم هر چه كه هست حتماً از نان با ارزش تر است كه صفى طولانى تر از صف نانوايى دارد.
بزرگتر كه شدم عميقاً پى بردم كه زندگى من و اطرافيانم در رابطه اى مستقيم با همين ماده ى عجيب، دائماً دستخوش تغيير است . سى سال از آن ماجرا مى گذرد و زندگى من همچنان به واسطه ى شغلى مرتبط و نه دلخواه، در نفت غوطه ور است.
وحید بهری

Vahid Bahri - Destruction

Vahid Bahri - Destruction


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی