جستجو:
در:

من شهرم

نگارخانه الهه

24 دی 1395
تا 04 بهمن 1395
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

من شهر هستم،
همه از من می گويند؛ گويا موجود عجيبی هستم.
از اينكه پاك يا آلوده، خلوت يا شلوغ  و زيبا يا زشت هستم.
ميليون ها نفر در من زندگی می كنند و هزاران هزار نفر روزانه به سمتم سفر می كنند تا من را ببيند.
در من مغازه، خانه، موزه، خيابان و تفريحگاه مي سازند و دست آخر هم بر روی ديوارهايم نقاشی می كنند.
در من زندگی می كنند و در من می ميرند.
می گويند هر شهر داستانی دارد و این داستان من است.

Arash Akbari Sene - I Am The City

I AM THE CITY
There’s always some sort of talk about me; as if I’m a strange creature.
They constantly inquire whether I’m polluted, if I’m ugly or decently structured, and there seems to be an enduring debate about my population density as well.
Millions of people do live in me and thousands of people in form of tourists come to visit me on daily basis.
They build streets, apartments, shops, museums in me and to top it off; they even draw graffiti on my walls.
People live, grow, work and even from time to time; some unfortunate ones die in my vicinity.
Each city has a story to tell and here’s mine…


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی