جستجو:
در:

دگرشهر

گالري محسن

24 دی 1395
تا 06 بهمن 1395
16 تا 21 (افتتاحیه)
16 تا 21 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان


"دگرشهر، هویت شهری معاصر"
پروژه‌ی مشترک طراحی
استودیو کارگاه + گالری محسن

گشایش: جمعه، 24 دی 1395 | ساعت ۴ تا 9 شب
روزهای بازدید: 25 تا 29 دی 1395| ساعت 11 صبح تا 8 شب
گالری محسن روزهای پنجشنبه تعطیل است.

بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر شرقی، کوچه ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا، شماره ۴۲


"Metamorphopolis" A Collaborative Design Project on Contemporary Urban Identity

StudioKargah + Mohsen Gallery

Opening: January 13th 2017 | 4:00 to 9:00 pm
Exhibition will be on show up to January 18th 2017
Visiting Hours: 11:00 am to 8:00 pm
Mohsen Gallery is closed on Thursdays
No.42, Mina Blvd., Nurbakhsh St., Farzan alley, Naji alley, Zafar Ave, Modarres Exp., Tehran-Iran


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی