جستجو:
در:

نمايشگاه انفرادي نقاشي

نگارخانه الهه

12 ارديبهشت 1393
تا 22 ارديبهشت 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
16 تا 20 (غیرافتتاحیه)


در مدرسه دانستيم اقليم آب و هوايي مان خشک و بياباني است...جايي که آسمانش بخيل و زمينش خالي از هر رستني است...و تا چشم کار مي کند سنگ مي بيني....سرزمينم پر ازسنگ است.

.....سنگ است
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی