جستجو:
در:

درون/ به بيرون

گالري زيرزمين دستان

19 ارديبهشت 1393
تا 24 ارديبهشت 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)


 نمايشگاه گروهي نقاشي

امين اکبري، يوشا بشير، نريمان فرخي
کيوريتور: سهراب کاشاني
 
چالش شخصي هنرمند با صورت خويش و بسط اين چالش در ذهن هنرمند سبب خلق اين مجموعه گرديده. اين مجموعه تلاشي است که هنرمند براي درک بهتر ديدگاه خود نسبت به عواطف انساني و شناخت هرچه بيشتر صورت هاي انساني انجام داده است. در اين رويکرد هنرمند برآن است که با به تصوير کشيدن پرتره به عنوان بخشي از بدن انسان که بيشترين احساس را بيان مي کند به تحليلي روانشناسانه از درون خود برسد و با تكرار اين عمل تحليلي دروني از جامعه اي بيروني ارايه دهد. در نهايت امر، شخصيت هايي خلق شده که زاده ي عملي نقاشانه هستند و فارغ از هر گونه تحليل و شناخت صرفا مخلوقات شخصي هنرمندان محسوب مي گردند.
 

افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی