جستجو:
در:

تراتوژن

گالري هما

19 ارديبهشت 1393
تا 30 ارديبهشت 1393
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 19 (غیرافتتاحیه)

هنرمندان

زهرا حسینی


 زهرا حسيني هنرمند پيچيده اي ست در اين معنا که از روند غير مستقيمي درباره ي خود ش حرف مي زند ، انگاره هاي هنر او بيان مستقيمي ندارند اما مستقيما درباره ي دغدغه شخصي مي آيند. حسيني سعي کرده تا با انعکاس ترس هايش از معناي زايش ، سري مشخص از دوره هاي کاري خود را بسازد ، او به عنوان يک طراح مفهومي آثاري را حول معناي بدن و آسيب بوجود آورده که اولين دوره  از آن ها در سال 1391 در موزه باک سوييس به نمايش درآمد . سري تراتوژن اولين نمايش اين چيدمان طراحي در تهران ست . خودش در تشريح معناي تراتوژن به ريشه يوناني تراس در معناي هيولا يا آسيب زا اشاره دارد و طراحي و چاپ هاي تراتوژن را مواجهه اي بدني با تجربه زندگي مي داند


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی