جستجو:
در:

نخستین

گالری شيرين

05 خرداد 1396
تا 31 خرداد 1396
16 تا 20 (افتتاحیه)
11 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: عکس

هنرمندان

عادل یراقی


نخستین - نمایشگاه انفرادی عکس عادل یراقی

صبح زود با دوربین بیرون برو، دست خالی به خانه برنخواهی گشت.
این پیشنهاد دوست و معلمی عزیز بود. دوربینی که این عکس ها را گرفته هدیه اوست و این عکس ها نتیجه ی آن پیشنهاد.

عکس ها بخش هایی هستند کادر شده از طبیعت، پیرامون سه موضوع:
یگانگی؛ وحدتی عجیب که میان تمام اجزای هستی مشاهده می کنیم.
پنجره؛ امکانی برای دیدن جایی ورای جایی که هستیم، پیشنهادی برای ارتباط و دریچه ای رازآلود و برانگیزنده.
بازتاب ها و سایه ها؛ امکانی تا جور دیگر ببینیم.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی