جستجو:
در:

نمایشگاه نقاشی حسینعلی ذابحی

نگارخانه هور

05 خرداد 1396
تا 09 تیر 1396
17 تا 21 (افتتاحیه)
15 تا 20 (غیرافتتاحیه)
مدیا: نقاشی

 هر آنچه از دل برآید بر دل نشیند
  مصداق آثار حسینعلی ذابحی است و آنچه موجب جلب بیننده می باشد نیز، همین است: ‘صداقت در کار’ در آثار سه گونه وی، چهره انسانهای دردمند و یا سرخوش، بخوبی نمایشگر درد و رنج و یا خوشی درونی و انزواشان، از آن انسانی اندیشمند است. در سوی دیگر منظره ای نشانگر طـوفان هولناک روزگارمان و طبیعت بی جان های سمبولیک با عناصرمتفرق که بخاطر فشار شرایط موجود، از یکدیگر فاصله می گیرند.
  در این آثارضربه قلم های متبحرانه در آمیختن رنگهای شگفت انگیز، نمودار تلاش پیگیر و مداوم هنرمندی است که لحظه به لحظه زندگیش با این هنر شگفت انگیز زیسته و با دم مسیحایی آن نفس تازه کرده است.
مهشید گرامی - خرداد ۱۳۹۶

گشایش: جمعه ۵ خرداد ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۷  تا ۲۱
بازدید تا ۹ تیر ماه همه روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۰
شنبه ها نگارخانه تعطیل است

حسینعلی ذابحی


What arises from the heart , of necessity, will sit well, to the heart.
applies perfectly to The masterpieces of Hosseinali Zabehi and what attracts the audience is “The honesty of the work”. In his three variant art’s work, you see the faces of the poor or happy human, showing, sadness or pleasure and their solitude  belonging the thoughtful person.
On the other hand, scenery which shows terrifying storms of this time and symbolic still life’s including split units distant from each other by the existing pressure. In these works, the brush mixes wonderful colors professionally showing the artist’s constant and endless triumph living with it in every moment of his life and refreshed with its Jesus breath moment by moment.
Mahshid Gerami - May, 2017

Opening: Fri. 26 May. 2017, 5-9 p.m.
Public Visit: 28 May. - 30 Jun. 2017, Sun - Fri. 3-8 p.m.
Gallery is closed on Saturdays.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی